posiedzenie EBC, posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego

Na dzisiejszym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wszystko poszło po myśli analityków. Bank pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie, jak również na utrzymanie wielkości skupu aktywów do 80 miliardów euro.

Znaczne obniżenie stóp procentowych w zeszłym miesiącu skłaniało wszystkich do przypuszczeń, które się potwierdziły, że Europejski Bank Centralny pozostawi stopy na niezmienionym poziomie.

Jak mówi oficjalny komunikat prasowy:

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00%, 0,25% oraz ‑0,40%.

Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, zaczęliśmy zwiększać miesięczne zakupy w ramach programu skupu aktywów do kwoty 80 mld euro. Obecnie koncentrujemy się na wdrożeniu dodatkowych niestandardowych środków uchwalonych 10 marca 2016. Dalsze informacje o wdrażaniu programu skupu dotyczącego sektora przedsiębiorstw zostaną podane w serwisie internetowym EBC po konferencji prasowej.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 CET.

Stopa depozytowa (oprocentowanie środków trzymanych w EBC) wynosi -0,4%, stopa refinansowa – 0,0% natomiast lombardowa to 0,25%.