PKO BP

Największy bank w Polsce, PKO BP wprowadza od dzisiaj tj. 22-06-2015 do 10-07 br specjalne warunki cenowe dla klientów, którzy wezmą udział w tzw. „Dniach otwartych” banku PKO BP. Specjalnie dla nich wprowadził kilka warunków promocyjnych.

Oferta PKO BP dotyczy produktów kredytu mieszkaniowego na warunkach standardowych tj. Własny Kąt hipoteczny, Pakietu Własny Kąt i kredytu hipotecznego MDM.

Promocja jest skierowana do klientów, którzy zaciągają kredyt większy niż 200 tys PLN i to oni mogą skorzystać z niższych marży przy kredycie.

Szczegóły promocji:

Kredyt mieszkaniowy PKO BP – OFERTA PAKIETOWA

 • marża w pierwszych 12 miesiącach – 1,1%
 • minimalne marże w pozostałym okresie kredytowania poniżej.
[table id=25 /]

Aby skorzystać z warunków promocyjnych klienci muszą dodatkowo zakupić dodatkowe produkty:

 • ubezpieczenie od utraty pracy na 4 lata (koszt 3,25%),
 • posiadanie/zakup rachunku ROR w PKO BP SA
 • oraz zakup karty kredytowej i/lub skorzystania z dodatkowego zabezpieczenia w postaci umowy ubezpieczenia na życie dla Banku i Kredytobiorcy oferowanego przez PKO BP SA (koszt miesięcznej składki 0,06% kwoty kredytu)

Minimalna marża w pozostałym okresie kredytowania może zostać ustalona na niższym poziomie w przypadku deklarowanych wpływów na rachunek PKO BP SA (na poziomie nie niższym niż 1,3 p.p.):

 • od 5 000 PLN (włącznie) do 9 000 PLN – uprawnienie do obniżenia marży o 0,05 p.p.,
 • od 9 000 PLN (włącznie) do 15 000 PLN – uprawnienie do obniżenia marży o 0,06 p.p.,
 • od 15 000 PLN (włącznie) – uprawnienie do obniżenia marży o 0,07 p.p.

 

Kredyt mieszkaniowy PKO BP – OFERTA PROMOCYJNA :

W tabeli poniżej promocyjne marże dla kredytów pow. 200 tys PLN. Względem standardowej oferty marże zostały obniżone o 0,1%.

[table id=26 /]

Bazowa marża minimalna może zostać ustalona na niższym poziomie, w przypadku gdy klient skorzysta z dodatkowych produktów oferowanych przez bank:

1 .Ubezpieczenie od utraty pracy oferowanej przez PKO BP SA:

 • na okres 4 lat – uprawnienie do obniżenia marży o 0,30 p.p. (standardowo o 0,15 p.p.)
 • na okres 2 lat – uprawnienie do obniżenia marży o 0,05 p.p.

2. Ubezpieczenia na życie oferowanej przez PKO BP SA – uprawnienie do obniżenia marżyo 0,07 p.p.

3. zakupu w pakiecie z kredytem/pożyczką innych (nie ubezpieczeniowych) produktów Banku:

 1. konto Aurum /Konto Platinum II – uprawnienie do obniżenia marży o 0,02 p.p.
 2. karta kredytowa – uprawnienie do obniżenia marży o 0,05 p.p.
 3. deklarowane wpływy na rachunek PKO BP SA:
 • od 5 000 PLN (włącznie) do 9 000 PLN – uprawnienie do obniżenia marży o 0,05 p.p.,
 • od 9 000 PLN (włącznie) do 15 000 PLN – uprawnienie do obniżenia marży o 0,06 p.p.,
 • od 15 000 PLN (włącznie) – uprawnienie do obniżenia marży o 0,07 p.p.

UWAGA! Dla klientów korzystających z promocji, ale nabywających kredyt z dofinansowaniem w programie MDM, marża będzie wyższa w każdym z przedziałów o 0,1%. Na to klienci powinni zwrócić uwagę.

W tym przypadku marża minimalna dla kredytu również nie może być niższa niż 1,3%.

Do skorzystania z oferty są uprawnieni klienci, którzy w dniach obowiązywania „dni otwartych” tj. od 22 czerwca do 10 lipca br. złożą wniosek wraz z deklaracją o udziale w promocji. Dodatkowym warunkiem jest uruchomienie umowy max do 30 dni od jej podpisania.