Alior Bank

Światło dzienne ujrzał komunikat o połączeniu Alior Banku z przejmowanym Meritum Bankiem w dniu 30 czerwca 2015 w. Jest to pierwszy krok w integracji obu banków. Od jutra zmiany w ofercie kredytu oferowanego przez Meritum Bank – tzw. „Biznes Pożyczce”.

„Biznes Pożyczka” to prosty kredyt dla firm oferowany w Meritum Banku od dość dawna. Kredyt miał a w sumie nadal ma swoje zalety, jak długi okres kredytowania oraz wysoką kwotę kredytu (nawet do 500 tys PLN). Po przejęciu Meritum Banku, Alior Bank nowy właściciel oferty odświeżył jej warunki. Co się zmieni od 1 lipca 2015 w ofercie kredytu dla firm Alior Bank?

Teoretycznie oferta pozostaje bez zmian lub może lepszym określeniem byłoby zmiany są kosmetyczne:

 • max kwota kredytu pozostaje bez zmian – wynosi nadal 500 tys PLN
 • okres kredytowania – nadal pozostaje długi – 120 miesięcy (10 lat)

Jak to mówią diabeł tkwi w szczegółach i właśnie tutaj należy doszukiwać się największych zmian. Przede wszystkim inaczej jest liczona zdolność kredytowa, w metodzie przychodowej, nie jak wcześniej w metodzie dochodowej. Taki zabieg teoretycznie powinien skutkować większą zdolnością kredytową dla klienta. Po połączeniu z Alior Bankiem kredyt dla firm Meriutm Bank Biznes Pożyczka został podzielony na 6 segmentów klienta. Każdy segment klienta to trochę różna oferta w tym samym produkcie. Co ważne, Biznes Pożyczka jest dostępna tylko dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (IDG), spółkę cywilną, gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej. Inne formy prowadzenia działalności nie są kredytowane tym produktem.

1. Kredyt dla wolnych zawodów w tzw. Białej branży. Oferta jest dostępna dla klientów z zawodów:

 • lekarze (w tym stomatolodzy i weterynarze)

W tym przypadku kredyt faktycznie dostępny jest do max kwoty czyli 500 tys PLN i jak nie trudno się domyślić w tym segmencie można zaobserwować najkorzystniejsze warunki:

 • prowizja w zależności od profilu klienta od 3,99 do ponad 17%
 • oprocentowanie od 8,9% do 9,9%
 • opłata administracyjna to 0,2% miesięcznie

W Białej Branży występuje dodatkowo segment grupy VIP – gdzie prowizja zaczyna się od 0,99% i oprocentowanie od 6,9%, ale trzeba wtedy dysponować zabezpieczeniem kredytu akceptowanym przez bank.

Drugi segment klienta to grupa tzw. profesjonalistów:

 • geodeci,
 • komornicy, adwokaci, radcy prawni, notariusze,
 • biura księgowe, doradcy podatkowi, biegli rewidenci,
 • apteki, protetycy,
 • fizjoterapeuci, pielęgniarki i położne,
 • psycholodzy, psychoterapeuci,
 • laboratoria medyczne, banki krwi,
 • przedszkola, logopedzi, dietetycy.

Tutaj można liczyć na prowizję w wysokości od 4,99% do ponad 18%, kwota max dostępna to 400 tys PLN.

Trzeci segment do tzw. usługi preferowane i zaliczyć można do nich:

 • architekci, urbaniści,
 • warsztaty samochodowe,
 • fryzjerzy, zakłady kosmetyczne,
 • usługi leśne,
 • zakłady pogrzebowe,
 • fitness kluby.

Warunki kredytu to:

 • prowizja w zależności od profilu klienta od 7,99 do ponad 19%
 • oprocentowanie 9,9%
 • opłata administracyjna to 0,2% miesięcznie

Max kwota to 200 tys PLN

Ciekawa jest 4 grupa branż. Tzw. usługi perspektywiczne (o których już pisaliśmy), należą do nich:

 • obiekty noclegowe (pensjonaty, wille, kwatery prywatne, agroturystyka itd.),
 • opieka nad dziećmi (np. punkty przedszkolne, place zabaw) oraz osobami np. domy seniora,
 • tłumacze przysięgli, usługi fotograficzne,
 • szkoły językowe,
 • szkoły prywatne,
 • wynajem pojazdów, maszyn, urządzeń itd. ,
 • agencje pracy tymczasowej, firmy zajmujące się rekrutowaniem pracowników,
 • agenci i pośrednicy turystyczni, piloci wycieczek,
 • agencje reklamowe, badań rynku,
 • detektywi oraz agencje ochrony,
 • firmy świadczące usługi sprzątania oraz administracyjną obsługę biur (np. kopiowanie, organizowanie kongresów itd.)
 • firmy związane z produkcją filmów oraz wydawnictwa,
 • usługi informatyczne oraz w zakresie informacji,
 • przetwórstwo przemysłowe,
 • firmy świadczące usługi gospodarowania ściekami, odpadami oraz rekultywacją,
 • firmy świadczące usługi związane z rozrywką i rekreacją,
 • transport i gospodarka magazynowa (z wyłączeniem transportu drogowego i usług z nim związanych).

Warunki kredytu są bardzo podobne do segmentu usług preferowanych:

 • prowizja w zależności od profilu klienta od 8,99 do ponad 20%
 • oprocentowanie 9,9%
 • opłata administracyjna to 0,2% miesięcznie

Max kwota kredytu to również 200 tys PLN.

Ostatni segment to pozostali klienci. Warunki kredytu to:

 • prowizja w zależności od profilu klienta od 13,99 do ponad 21%
 • oprocentowanie 9,9%
 • opłata administracyjna to 0,2% miesięcznie
 • MAX KWOTA KREDYTU TO 100 TYS PLN

Pozostałą grupą klientów są rolnicy oraz specjalne działy gospodarki rolnej. Warunki dla tej grupy są gdzieś pośrodku przez co można wnioskować, że to grupa klientów, która jest pożądana przez bank.

 • prowizja w zależności od profilu klienta od 6,99 do ponad 19%
 • oprocentowanie 9,9%
 • opłata administracyjna to 0,2% miesięcznie
 • MAX KWOTA KREDYTU TO 300 TYS PLN

Częścią wspólną nowej BIZNES POŻYCZKI jest wyliczanie zdolności kredytowej. Żeby móc starać się o kredyt musimy mieć min. 2000 PLN przychodu i 1000 PLN dochodu miesięcznie. Możliwe jest wystąpienie straty księgowej, ale musi ona być wyrównana amortyzacją do w/w wartości.

Biznes Pożyczka została trochę pokomplikowana przez rozbudowaną strukturę, niemniej jednak nadal pozostaje ciekawym produktem dla mikroprzedsiębiorców. Nie najtańszym, ale prostym w swojej konstrukcji kredytem gotówkowym.