BTE

W połowie kwietnia br. Trybunał Konstytucyjny uznał Bankowy Tytuł Egzekucyjny niezgodnym z konstytucją. Wyrok w tej głośnej sprawie spowodował, że od sierpnia 2016r banki muszą znaleźć inne rozwiązanie prawne, które ściga nieuczciwych dłużników. Niestety odbędzie się to najprawdopodobniej kosztem tym uczciwych również.

Nad samym procesem jak działa Bankowy Tytuł Egzekucyjny faktycznie można się zastanawiać czy taka forma była (choć jeszcze cały czas jest) fair dla klientów. Czy banki nie nadużywały tego rozwiązania względem klientów nie wywiązujących się z umowy. Stanowisk odnoszących się do problemu jest pewnie tyle i ile zainteresowanych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego już zapadł i banki zastały nową rzeczywistość.

BTE to największa broń banków przeciw dłużnikom. Na czym polegał przepis. Na całym świecie banki dostają dodatkowe środki prawne dzięki, którym mogą skuteczniej walczyć z dłużnikami. Jednakże w Polsce banki mogły wystawiać BTE i w trybie ekspresowym nasyłać komorników na osoby nie wywiązujące się z umów. Zaczynała się błyskawiczna windykacja. TK uznał, że BTE stawia banki w rażąco korzystniejszej i silniejszej pozycji względem swoich klientów przez co zachwiana jest równość stron umowy.

Warto dodać, że BTE mógł być wystawiony dzięki oświadczeniu klienta, który podpisywał je przy umowie kredytowej o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Niestety rezygnacja z BTE stawia w lepszej sytuacji nieuczciwych klientów niż tych, którzy rzetelnie wywiązują się ze swoich umów. TK dał swego rodzaju poczucie bezkarności dla tych, którzy nie spłacają swoich zobowiązań. Oczywiście znajdą się osoby, które twierdzą, niekiedy słusznie, że banki nadużywały BTE i decyzja o jej bezprawności jest jak najbardziej słuszna. Każdy kij ma jednak dwa końce. Przedstawiciele banków już mówią o tym, że koszty kredytów będą większe – dla wszystkich, tych uczciwych i nieuczciwych. Banki będą musiały zatrudnić nowych, dodatkowych prawników, przede wszystkim znaleźć nowe rozwiązanie, które umożliwi ściganie dłużników, a to wszystko kosztuje przez co koszty te zostaną przeniesione na klientów.

Pierwszym pomysłem i jak na razie jedynym jest podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego. Ten pomysł jak się okazuje postanowił już wprowadzić w życie Getin Noble Bank. Jak podaje bank

Zmiana spowodowana jest wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. uchylającego instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego oraz jego skutków dla praktyki bankowej. Wprowadzenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc  wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie kredytobiorców (koszt aktu notarialnego).

 

Maksymalne stawki taksy notarialnej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.(tekst jednolity):

Rozdział 1 – § 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku

czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Do tego dochodzi koszt odpisu 6 pln za stronę + vat 23%.

Klient poddaje się egzekucji do kwoty hipoteki tj.: do 170% kwoty kredytu.

Jak łatwo sobie policzyć przy kredycie na 200 tys PLN koszty aktu to ponad 2600PLN (około 3 rat przy obecnych stopach procentowych i średnim poziomie marż). Związek Banków Polskich już wystosował pismo do ministerstwa o określenie max taksy notarialnej, ale jak by na to nie patrzeć zniesienie BTE w tej formie chyba faktycznie uderzy głównie w tych uczciwych.