Kredyt gotówkowy to produkt bardzo „kaloryczny” dla banków, ich pośredników oraz osób współpracujących. Z tego też powodu najwięcej reklam telewizyjnych jest poświęconych właśnie temu produktowi bankowemu. Dość trudny rynek oraz mniejszy popyt na kredyty konsumpcyjne może spowodować, że banki poluzują politykę kredytów gotówkowych.

Raport BIK mówi wyraźnie – popyt na kredyty konsumpcyjne, czyli indywidualne kredyty gotówkowe spada. W pierwszym kwartale tego roku o 6,5% względem pierwszych trzech miesięcy roku ubiegłego. Taki spadek banki mogły sobie „odrobić” w kredytach hipotecznych, które sprzedawały się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki przez program Mieszkanie dla Młodych (MdM).

Wyraźny spadek akcji kredytowej w kredytach konsumpcyjnych nie idzie w parze z planami banków na ten rok. Według ankiet KNF banki spodziewały się wzrostu popytu na kredyty gotówkowe o blisko 10% w 2016. Taka sytuacja powoduje, że banki mogą poluzować politykę kredytową. Ten rok jest dla banków co potwierdzają wyniki ankiet rokiem przede wszystkim kredytów niezabezpieczonych. Kredyty bez zabezpieczeń są z jednej strony obarczone większym ryzykiem dla banków, ale z drugiej są o wiele bardziej dochodowe. Dlatego też banki chętnie ich udzielają i jak pokazuje raport BIK na coraz większe kwoty. Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych jest obecnie stosunkowo niskie ze względu na niskie stopy procentowe, ale rosną inne koszty kredytu – przede wszystkim wysokość prowizji za udzielenie kredytu.

Dla klientów, informacja o mniejszym popycie niż spodziewany, to dobra wiadomość. Banki będą przede wszystkim chętniej udzielać takiego finansowania. Widać to przede wszystkim po reklamach telewizyjnych, banki zdecydowaną większość swoich kampanii reklamowych poświęcają właśnie kredytom konsumpcyjnym. Politykę kredytową w ostatnich dniach między innymi zmienił Raiffeisen Polbank. Dotyczy ona na razie wybranych klientów, ale bank wydłużył okres kredytowania do nawet 10 lat oraz zmienił sposób liczenia zdolności kredytowej co ma wpłynąć na większą dostępność kredytów.

Duży „apetyt” banków na kredyty konsumpcyjne przy mniejszym popycie może wpłynąć na warunki oferowanych produktów przez banki. Zapewne nie wszystkie, ale można się spodziewać, że duża ich część będzie skłonna obniżyć koszty kredytów gotówkowych. Jeżeli nie wprost to w wyniku negocjacji.