kredyt dla firm, PEKAO finansuje zakup pociągów, kredyt czy leasing

Bank Pekao w konsorcjum z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę ze spółką Koleje Śląskie dotyczącą finasowania zakupu nowego taboru kolejowego. Nowe pociągi zostaną sfinansowane za pomocą emisji obligacji o wartości 279,5 mln zł, z ostatecznym terminem wykupu do 21 grudnia 2025 roku. Bank Pekao pełni rolę współorganizatora i gwaranta emisji.

 Na mocy podpisanej 9 marca umowy między Bankiem Pekao, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i spółką Koleje Śląskie  banki zorganizują finansowanie w postaci emisji obligacji na kwotę 279,5  mln zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie nakładów inwestycyjnych Kolei Śląskich. Kwota z emisji obligacji zostanie wypłacona w czterech transzach, jednej krótko i trzech długo terminowych. Spółka dokonywała będzie wykupu określonej część obligacji co kwartał. Ostateczny termin wykupu obligacji przypada na 21 grudnia 2025 roku.

– Nie wahamy się angażować w projekty służące poprawie jakości życia mieszkańców. Jesteśmy dumni z bycia liderem tego segmentu rynku. Emisja obligacji dla Kolei Śląskich nie jest pierwszą transakcją Banku w zakresie infrastruktury kolejowej. Organizowaliśmy w latach ubiegłych emisję obligacji dla Kolei Mazowieckich, czy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej- powiedział Rafał Petsch, Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego w Banku Pekao SA.

Pozyskane w ramach emisji obligacji środki zostaną przeznaczone na nabycie nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które spełniają najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i komfortu podróży pasażerów.

Przeprowadzona emisja obligacji  jest wstępem do dalszego rozwoju współpracy pomiędzy Bankiem Pekao, a spółką Koleje Śląskie. Bank będzie współpracował ze spółką w zakresie bieżącej działalności  oraz w przypadku dalszych inwestycji planowanych w przyszłości.

W 2015 r. Pekao z sukcesem zamknął znaczące transakcje finansowania strukturyzowanego w zakresie przewozów zbiorowych, zarówno regionalnych jak i lokalnych w największych polskich miastach o wartości 400 mln zł. Dzięki finansowaniu infrastruktury i kluczowych gałęzi gospodarki Bank jest niekwestionowanym liderem podmiotów aktywnie angażujących się w rozwój lokalnych społeczności i poprawę jakości życia Polaków. W 2015 roku łączny wolumen nowych transakcji finansujących samorządowe projekty infrastrukturalne, budżety polskich miast i województw oraz samorządowe spółki komunalne wyniósł ponad 2 mld zł.