Spełnia się jeden z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy. Alior Bank prowadzi wyłączne negocjacje z Raiffeisen Bank International AG (RBI) w celu zakupu Raiffeisen Bank Polska. Jednocześnie również PKO BP prowadzi wyłączne negocjacje z Raiffeisen Leasing.

W dniu wczorajszym pisaliśmy o markach bankowych, które pożegnamy w tym roku i zastanawialiśmy się co dalej z Raiffeisenem. Wszystko znaki wskazują, że ostatecznie dojdzie do transakcji Raiffeisen Bank Polska z Alior Bankiem. Banki prowadzą wyłączne negocjacje w temacie nabycia tzw. „Działalności Podstawowej RBPL” przez Alior Bank. Wyłączne negocjacje nie oznaczają wprawdzie, co mówi nam również komunikat Alior Banku, że do transakcji dojdzie ostatecznie, ale jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Po pierwsze, ze względu na chęć budowy dużego banku przez PZU – głównego udziałowca Alior Banku, a po drugie, niemniej istotne, w celu repolonizacji banków, której tak chce obecny rząd.

Działalność Podstawowa RBPL, to cała działalność bankowa Raiffeisena w Polsce bez kredytów hipotecznych w walutach obcych. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku banku BPH, tak i w tym przypadku Alior kupi Raiffeisena bez kredytów hipotecznych , ale tylko w walutach obcych. BPH wydzielił wszystkie kredyty hipoteczne ze sprzedaży. Pozbycie się problematycznych i ryzykownych kredytów walutowych powoduje, że RBPL staje się bardziej atrakcyjnym nabytkiem.

Alior Bank + BPH + Raiffeisen = 3 największy bank w Polsce?

Jeżeli Alior Bank kupi Raiffeisen Bank Polska to w wyniku połączenia z już nabytym Bankiem BPH może powstać nawet 3 największy bank pod względem aktywów w Polsce. Wyprzedzając BZ WBK.

PKO BP zainteresowane kupnem Raiffeisen Leasing

Jednocześnie bank PKO BP prowadzi wyłączne negocjacje w celu odkupienia działalności leasingowej Raiffeisena (RL). RL to jedna z największych firm leasingowych w Polsce. Połączenie działalności leasingowej PKO z RL skutkowałoby powstaniem największej firmy w Polsce, która zdecydowanie wyprzedziłaby obecnego lidera EFL pod względem wartości umów leasingowych.