leasing operacyjny i leasing finansowy

Leasing to najpopularniejsza obok kredytu forma finansowania zewnętrznego. Leasingować można obecnie praktycznie wszystko, choć najpopularniejszym przedmiotem leasingu był i nadal jest samochód. Przedsiębiorca lub firma ma do dyspozycji dwie podstawowe formy leasingu – operacyjny lub finansowy. Czym różnią się między sobą?

W dużym skrócie można powiedzieć wszystkim. Ogólnie leasing jest usługą, gdzie poprzez umowę leasingodawca decyduje się zakupić przedmiot leasingu, który będzie wykorzystywany przez leasingobiorcę przez określony czas za wynagrodzeniem przynajmniej równym cenie zakupu danego przedmiotu. Innymi słowy jest specyficzną formą wynajmu.Specyficzną ponieważ leasingobiorca (czyli klient firmy leasingowej) nie jest właścicielem danego przedmiotu, a jedynie korzystającym. Jednakże koszty napraw, przeglądów czy konserwacji leżą po stronie leasingobiorcy. Także, przy leasingu samochodu to klient musi ponosić koszty jego napraw, przeglądów czy np. wymiany olejów, ogumienia itd.

Przedsiębiorcy na co dzień mogą się spotkać z dwoma formami leasingu – operacyjnym i finansowym. Na opłacalność wyboru wpływa forma zakupu przedmiotu leasingu. Z leasingu operacyjnego można skorzystać TYLKO przy zakupie przedmiotu na pełną fakturę VAT. W tym przypadku można korzystać z pełnego „dobrodziejstwa” leasingu. W innym przypadku pozostaje nam leasing finansowy.

Leasing operacyjny.

Przede wszystkim zakup przedmiotu leasingu musi odbyć się na podstawie pełnej faktury VAT. Tu pojawia się pierwsza różnica – podatek VAT leasingobiorca (klient) wpłaca tylko od wielkości opłaty wstępnej. Co równie istotne czas trwania umowy leasingowej w przypadku leasingu operacyjnego jest wymuszony stawką amortyzacji danego przedmiotu. Umowa leasingu operacyjnego musi trwać minimum 40% normatywnego czasu amortyzacji. Dlatego jedne przedmioty leasingu możemy leasingować min. 2 lata (np. samochody osobowe), a inne dłużej. Leasingobiorca może przedmiot leasingu wykupić na własność po zakończeniu umowy, ale za nie mniej niż wynika to stawki amortyzacji. Stawki amortyzacji pokazuje poniższa tabela. Co ważne amortyzacji dokonuje leasingodawca czyli firma leasingowa. W przypadku leasingu operacyjnego cała rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy.

[docxpresso file=”http://fwf.com.pl/uploads/2016/02/przedmiot_okres_wykup-1.odt” comments=true]

Leasing finansowy

Ta forma leasingu jest bardzo podobna do tradycyjnego kredytu. Znajduje ona zastosowanie tam gdzie przedmiot leasingu nie może zostać nabyty na podstawie pełnej faktury VAT. Przede wszystkim nie ma tutaj narzuconego przepisami okresu minimalnego czy maksymalnego trwania umowy leasingowej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca, natomiast kosztem uzyskania przychodu jest dla niego tylko rata odsetkowa. W odróżnieniu od leasingu operacyjnego przedmiot leasingu staje się automatycznie własnością leasingobiorcy po zakończeniu umowy.

Inaczej jest również rozliczany podatek VAT – leasingobiorca musi odprowadzić cały podatek od wartości przedmiotu na początku umowy, co znacznie podwyższa koszty początkowe. Jednak leasing finansowy może być korzystniejszy od operacyjnego dla przedmiotów obciążonych niższą stawką VAT niż 23%, np. sprzęt medyczny. Może również okazać się korzystniejszy dla klientów, którzy są korzystać z leasingu krócej niż przewiduje minimalny okres umowy dla leasingu operacyjnego.

Istnieje możliwość nabycia przedmiotu, najczęściej dotyczy to samochodów kupowanych w komisach, na fakturę VAT-marża gdzie nie będzie konieczności płacenia VAT-u z góry, a będzie on doliczany do raty odsetkowej. Taką formę umowy udostępnia m.in. Getin Leasing lub EFL. Jest to spowodowane faktem, że leasing nie dostarcza usługi a towar.

Różnice między obiema formami leasingu przedstawia w podsumowaniu poniższa tabela:

 

[gdoc key=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/1necgUQxGZ-vzRGQo05jZUweFBrpFDzSrGZUZKdJODvM/edit?usp=sharing”]