25 lat efl

Leasing w Polsce obchodzi w tym roku 25. urodziny. W ciągu ćwierćwiecza z czysto podręcznikowego pojęcia stał się usługą finansującą co trzecią ruchomość w Polsce.[1] Jego rówieśnikiem jest EFL (Europejski Fundusz Leasingowy), który powstał jako jedna z pierwszych polskich firm leasingowych i nieprzerwanie do dziś jest numerem jeden w branży. W ciągu 25 lat EFL zdobył zaufanie niemal 270 tys. klientów – tylu, ilu mieszkańców liczy Gdynia. Klienci EFL sfinansowali aktywa o łącznej wartości 48 mld zł, czyli równowartość budowy 24 Stadionów Narodowych lub 100 budynków Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku dał Polsce pierwsze wolne wybory, wolny rynek i … leasing. Choć dla wielu jest to dosyć nowa forma finansowania inwestycji, często kojarzona z innowacyjnością czy dotacjami unijnymi, to dorobek branży leasingowej jest nieodłącznie związany z kształtowaniem się polskiej gospodarki wolnorynkowej. I ogromnie cieszę się, że duży udział miał w tym EFL, który jako jeden z pierwszych leasingodawców zapoznawał polskie firmy z nowym instrumentem finansowym i przyczynił się do dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. I o ile początki nie były łatwe i branża musiała wykonać ciężką edukacyjną pracę u podstaw, o tyle obecnie wzrost wartości rynku napędzany jest przede wszystkim przez samych przedsiębiorców, rozumiejących korzyści i przewagi leasingu – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

wyniki_efl
Żródło: EFL

1991-1996, czyli leasing raczkuje

Na początku lat 90-tych zaczęły w Polsce powstawać pierwsze firmy leasingowe – w 1991 roku funkcjonowało ich 12. Wiele z nich zostało wchłoniętych przez banki i działa do dziś pod zmienionym szyldem. Wyjątkiem jest EFL, który od 25 lat działa pod tą samą nazwą i od początku istnienia jest liderem branży.

16 kwietnia 1991 roku wystartowała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a 13 czerwca tego samego roku swoją działalność rozpoczął EFL. I tak jak pierwsza sesja na GPW przez wiele osób uważana jest za prawdziwy koniec socjalizmu w Polsce, tak pierwsza umowa podpisana przez EFL może być postrzegana jako swoisty początek rozwoju branży leasingowej w naszym kraju. Przez pierwsze pięć lat działalności EFL pracował przede wszystkim nad zwiększeniem dostępności produktu w całej Polsce, m.in. poprzez rozwój sieci sprzedaży oraz kanału online. Efektem tych prac było ponad 25 tys. klientów EFL w 1996 roku, którzy zawarli ponad 45 tys. umów na łączną kwotę niemal 760 mln zł (ponad 16% udział w rynku biorąc pod uwagę pięć lat). I co warto podkreślić, to nie samochody, lecz sprzęt IT był najczęściej leasingowany (niemal połowa wszystkich aktywów). W tym czasie liczba MŚP zarejestrowanych na podstawie REGON wzrosła pięciokrotnie (z 494 tys. do 2,4 mln), a w konsekwencji nastąpił niemal dziewięciokrotny wzrost wartości branży leasingowej w Polsce – z 85 mln USD w 1992 roku do 750 mln USD w 1996 roku. A to był dopiero początek.